Aktuality

Logistická společnost JITRANS logistik spatřuje budoucnost ve standardizaci a zefektivnění logistických procesů, díky nimž bude schopná rychle absorbovat nové ukladatele, ale také sdílet a rychle zaškolit novou pracovní sílu, nastavit transparentní hodnocení pracovníků a mít k dispozici kvalitní reporting pro manažerské rozhodování a řízení.

Tyto požadavky po několika neúspěšných poptávkách uspokojil až produkt mySTOCK® WMS ve specializované oborové verzi Logistics od společnosti KVADOS. Díky tomu JITRANS logistik již od února disponuje komplexním řešením pro řízení a optimalizaci logistiky, procesů a pracovníků ve skladech, s nímž je stoprocentně spokojen. Výhledově zvažují spolupracovat také na automatizaci a robotizaci, v nichž patří KVADOS Group k lídrům a je schopen navrhnout a zrealizovat komplexní dodávku na klíč včetně dodávky robotů i technologií, jejich integrace a dlouhodobého servisu.

3PL skladování má své specifické nároky. Kromě výše zmíněného je to také co nejsnazší a nejpřesnější evidence služeb poskytnutých jednotlivým ukladatelům, která slouží jako podklad pro přesné a transparentní fakturace. Tyto nároky dokázal ve výběrovém řízení plně pokrýt se svou specializovanou oborovou verzí pouze KVADOS, na který také JITRANS logistik dostal velmi pozitivní reference a který splnil rovněž nároky na plánovaný rozvoj směrem k robotice a automatizaci.

Zdroj: KVADOS