Aktuality

Společnost Magna Exteriors (Bohemia) podepsala svou první smlouvu o nákupu elektřiny (Power Purchase Agreement – PPA), a to se společností Woodburn Capital Partners.

Společnost Woodburn buduje a bude provozovat pro liberecký závod společnosti Magna Exteriors (Bohemia) fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 2,4 MW po celou dobu trvání 15leté PPA. Zahájení výroby elektřiny se očekává do konce září 2024. Dodavatel stavby pro Woodburn je česká společnost Woltair.

„Jedná se o první z několika PPA, které budeme podepisovat v České republice i v zahraničí v letech 2024 a 2025,“ říká Lucie Kopečková, vedoucí PPA projektů společnosti Woodburn, a dodává: „Aktivně představujeme PPA zákazníkům i v dalších zemích, například v Bosně a Hercegovině či Chorvatsku. Naše smlouvy jsou strukturovány na výrobu energie z obnovitelných zdrojů v místě i mimo něj v zemích, kde působíme, ať už se jedná o střešní nebo pozemní elektrárny.“

„Vybudování fotovoltaické elektrárny v rámci našeho libereckého závodu bylo dlouhodobým cílem Magny. Tento důležitý krok nám výrazně pomůže při dosahování našeho závazku využívat 100 % energie z obnovitelných zdrojů v Evropě do roku 2025 a celosvětově do roku 2030,” upřesnil technický ředitel společnosti Magna Exteriors (Bohemia) Tomáš Radosta.

Zdroj: Woodburn Capital