Aktuality

Letní měsíce se tradičně ponesou ve znamení snížení počtu zásilek, a tedy i poklesu objemů přeprav, což se dotýká nejen silničních, ale všech typů přeprav. Společnost ViT Logistics očekává, že toto snížení bude zhruba deseti až patnáctiprocentní. Tyto výkyvy firma eliminuje získáváním nových zakázek, v čemž pomáhá i účast na veletrzích. Právě teď jsou zástupci společnosti na veletrhu Transport Logistic China 2024.

Důvodů poklesu objemů přeprav je více. „Hlavním z nich jsou odstávky nebo snížení výrob a celozávodní dovolené, také dovolené osob, které objednávají přepravy. Z těchto důvodů je v červenci a v srpnu zaznamenáván mírný pokles přeprav. Dovolené si samozřejmě vybírají i řidiči,“ konstatuje Vít Mázdra, jednatel a majitel společnosti ViT Logistics. „Provozujeme pravidelné sběrné linky, které budou vypravovány v obvyklém počtu i nadále, jen očekáváme, že budou méně vytížené. Pokles se předpokládám dotkne i dokládek a celovozů,“ říká Vít Mázdra.

Jednou z cest, jak zajistit stabilní zakázky a tím i zčásti eliminovat letní výkyvy v objemech přeprav, je propagace dopravních firem na veletrzích. I proto se společnost ViT Logistics účastní nejrůznějších veletrhů, aktuálně vystavuje na veletrhu Transport Logistic China 2024.

„Naše obchodní činnost na veletrzích je zaměřena na získávání zahraničních parterů a zákazníků. Propagujeme naše logistické služby,“ popisuje Vít Mázdra. „Zahraniční veletrhy nám skutečně přinášejí nová partnerství po celém světě, takže jejich úloha je nezastupitelná. Propagujeme naše námořní a letecké přepravy, ale i další služby v České republice, zejména možnost překládek, skladování a distribuce, také naše celní služby,“ uvádí závěrem Vít Mázdra.

Zdroj: ViT Logistics