Aktuality

Společnost FM Logistic zveřejnila své finanční výsledky za rok 2022/23. Úplné auditované výsledky jsou k dispozici ve výroční zprávě. Ve fiskálním roce končícím 31. března 2023 vzrostly tržby na 1 713 milionů eur, což je o 13 % více než v předchozím roce. Provozní zisk se rovněž zvýšil o 15 % díky obezřetné strategii snižování zadlužení. Významné investice do realizace politiky udržitelného rozvoje společnosti přibližují skupinu stále více k jejím cílům pro rok 2030.

V kontextu poznamenaném válkou na Ukrajině, rostoucími náklady na energie a rekordní úrovní inflace v mnoha zemích, kde skupina působí, je tento dvouciferný růst výsledkem dobrých obchodních výsledků na všech územích a zvýšené provozní efektivity, která umožnila obnovení smluv. Tyto dva prvky dokládají odolnost společnosti. K oživení skupiny přispěla zejména schopnost realizace optimalizovaná zavedením většího zjednodušení v rozhodovacích orgánech. Posílené synergie v rámci dua FM Logistic – Batilogistic jsou významnou a odlišující výhodou, která podporuje místní komunity a umožňuje představit si sklady budoucnosti.

„Uplynulý rok ukázal význam naší omnichannel strategie a udržitelného rozvoje dodavatelského řetězce, ale také schopnost společnosti FM Logistic přizpůsobit se změnám v mezinárodním kontextu a vyrovnat se s nimi. Mnoho nových zákazníků nám nyní důvěřuje, že převezmeme odpovědnost za všechny jejich distribuční kanály, a to jak ve Francii, tak na mezinárodní úrovni. Více než kdy jindy naše strategie rezonuje s otázkami životního prostředí: Udržitelnost a střízlivost musí být v centru našich logistických aktivit, jak to požadují naši zákazníci a naši akcionáři. Naší ambicí je i nadále nést vizi udržitelného dodavatelského řetězce a podporovat její realizaci prostřednictvím digitalizace a automatizace našich procesů,“ řekl Jean-Christophe Machet, generální ředitel společnosti FM Logistic.

Významný růst díky omnichannelu a zámoří

V roce 2022 získala společnost FM Logistic několik omnichannel zakázek. Díky těmto aktivitám nyní společnost dosahuje 20 % svého obratu. Významný růst v tomto finančním roce pochází také z investic, které skupina uskutečnila na mezinárodních trzích s vysokým potenciálem, jako je Vietnam a Indie (tyto dva trhy zaznamenaly v roce 2022 30% růst), a také v Brazílii, kde skupina od ledna zaznamenala čisté zlepšení výsledků. Zejména v Indii zažívá skupina výjimečný rozvoj a v roce 2022 zde zaměstnala 5 000 lidí. Díky novým zakázkám v hodnotě 262 milionů eur podporují obchodní výsledky růst skupiny v jejích historických segmentech, FMCG a maloobchodu, a zároveň posilují průmyslový segment. O snaze skupiny podporovat své zákazníky na mezinárodní úrovni svědčí skutečnost, že až 65 % obratu je nyní generováno mimo Francii, což představuje nárůst o 19 %.

Zrychlení směrem k udržitelné logistice

Letošní rok byl pro společnost FM Logistic ve znamení významného pokroku v souladu se strategickým plánem Powering 2030. Její ambiciózní plán společenské odpovědnosti, jehož cílem je do roku 2030 zajistit uhlíkovou neutralitu všech svých provozů a dosáhnout zcela bezpečného pracovního prostředí, které umožní rozvoj jejích týmů, byl dokonale dodržen navzdory krizovému kontextu. Co se týče nemovitostí a stavebnictví, bylo přijato několik konstrukčních rozhodnutí včetně zvýšení výšky budov s cílem snížit jejich ekologickou stopu (sklad „High Height“ umožňuje ušetřit 10 % CO2 na jednu paletu) nebo volby dřevěných rámů. Na globální úrovni bylo přijato mnoho opatření týkajících se úspor energie, výroby energie a přechodu na ekologičtější energie, což společnosti FM Logistic umožnilo v roce 2022 snížit emise uhlíku ve svých skladech o 26,6 %.

Hlavní body strategických priorit skupiny

● Rok poté, co společnost FM Logistic oznámila svůj cíl dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality ve všech svých provozech, obnovuje svůj závazek k energetické úspornosti: V roce 2022 se FM Logistic stala první logistickou společností, která ve Španělsku zřídila vodíkovou stanici. Stanice se nachází ve městě Illescas a vyrábí 45 kg ekologicky šetrného vodíku týdně a zajišťuje ekvivalent spotřeby 18 vysokozdvižných vozíků pracujících 12 hodin denně.

● Ve snaze rozvíjet omnichannel a v souvislosti se složitějšími prodejními kanály zřizuje společnost FM Logistic pro několik zákazníků ve Francii i v zahraničí „kontrolní věže“, aby mohla efektivně a udržitelně řídit dodavatelský řetězec.

● Zrychlení automatizace: Společnost FM Logistic pokračuje v automatizaci svých skladů, například nasazením 46 robotů Locus pro významnou nábytkářskou společnost na platformě Wiskitki v Polsku. V této provozovně o rozloze 16 000 m² roboti podporují týmy při zpracování objednávek zásilek.

● Společnost FM Logistic zintenzivňuje své aktivity u průmyslových zákazníků, aby se aktivně podílela na reindustrializaci Francie. Společnost FM Logistic si například vybral francouzský výrobce kuličkových ložisek NTN-SNR, aby řídil navazující logistiku jeho průmyslových toků ze skladů v Annecy a Saint-Vulbas.

Tyto zlepšující se výsledky a posílená finanční stabilita skupiny jí tak dávají veškeré prostředky k tomu, aby mohla pokračovat v investicích do dekarbonizace i do transformace svých provozů prostřednictvím digitalizace a automatizace. V souladu s plánem Powering 2030 slouží zavedené inovace jak ke zvýšení provozní efektivity v oblasti služeb zákazníkům, tak ke zlepšení bezpečnosti a pohody týmů v srdci společnosti. Tyto iniciativy umožní skupině do roku 2030 zdvojnásobit svůj obrat na 3 miliardy eur, a to díky zaměření na omnichannel, městskou logistiku a udržitelný rozvoj.

Zdroj: FM Logistic