Aktuality

Metrans dělá další krok na cestě k udržitelné železniční logistice. Dceřiná společnost Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) integrovala do svého vlastního energetického mixu nejmodernější fotovoltaický systém. Jeho železniční spojení v Německu jsou již ze 100 procent napájena zelenou elektřinou.

Peter Kiss, generální ředitel společnosti Metrans, uvádí: „Ve společnosti Metrans pracujeme na ekologicky vyváženém obchodním modelu, který zahrnuje i výrobu vlastní elektřiny z udržitelných zdrojů. To nám umožňuje snížit výkyvy cen elektřiny a nabídnout našim zákazníkům řešení služeb, která jsou nejen šetrná ke klimatu, ale také dávají ekonomický smysl.“

Použitím rozsáhlého fotovoltaického systému ve Šlesvicku-Holštýnsku může Metrans Rail Deutschland pokrýt přibližně deset procent svých ročních požadavků na více než 120 gigawatthodin. Pozemní solární elektrárna byla postavena v Bimöhlenu (Šlesvicko-Holštýnsko) společností ENERPARC AG. Vyrobenou solární energii dodává na trh dceřiná společnost Sunnic Lighthouse, která uzavřela smlouvu o nákupu elektřiny s Metrans Rail Deutschland na výhradní dodávky. Stadtwerke Tübingen jako dodavatel železniční energie integruje elektřinu do energetického mixu Metrans. Spolupráce se má dlouhodobě rozšiřovat.

S produktem HHLA Pure nabízí HHLA a Metrans manipulaci a přepravu mezi evropskými přístavními terminály a jejich vnitrozemím šetrnou ke klimatu. Služba je dostupná na přibližně 380 trasách v síti Metrans.¨

Zdroj: Metrans