Aktuality

Průmyslový developer P3 zvýšil minimální standard pro kvalitu svých budov. Veškeré nové haly P3 se již připravují pro certifikaci na úrovni BREEAM Excellent, která je jedna ze dvou nejvyšších. Systém hodnocení, jež se používá převážně pro komerční nemovitosti, přispívá ke snazšímu hodnocení vlivu budovy na životní prostředí.

Certifikace udržitelnosti BREEAM developery zavazuje k dodržování náročných ekologických požadavků. Nájemci mají jistotu, že nové prostory jsou postaveny nejenom s ohledem na životní, ale i pracovní prostředí. Benefitují z něj ale nejen nájemci budov, v dlouhodobém měřítku jsou nižší emise, šetření zdrojů a bohatší a různorodější životní prostředí výhodné pro celou společnost. Samotný certifikát je zárukou, že budova byla spravedlivě ohodnocena a je mezinárodně uznaná za udržitelnou.

Zdroj: P3