Aktuality

Developerská společnost CTP vybudovala bez využití finanční dotace dosud nejrozsáhlejší fotovoltaický projekt v zemi. Instalaci dvou fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu 8,1 MWp zrealizovala na ploše dvou střech dohromady čítajících 115 000 m² v jednom z nejúspěšnějších podnikatelských parků v Evropě, CTParku Bor na Plzeňsku. CTP do projektu vložila 230 milionů korun v rámci podpory přechodu na čistou energii.

V CTParku Bor dosahuje jedna střecha výkonu 4 MWp a druhá střecha 4,1 MWp, čímž obě přesahují výkon dosud největší střešní fotovoltaické elektrárny v ČR na střeše objektu Amazon v Kojetíně, která má výkon 3,951 MWp. Získanou energii CTP prodává nájemcům a energetické společnosti ČEZ ESCO, se kterou navázala spolupráci v loňském roce. Obě elektrátny budou ročně vyrábět elektřinu, která odpovídá spotřebě více než 3000 domácností. Tytp instalace navazují na první společný projekt s ČEZ ESCO, kterým byla instalace FVE o výkonu 2 MWp na střeše haly v CTParku Prague East, ve které sídlí logistická společnost Raben Group.

Zdroj: CTP