Aktuality

Kuehne+Nagel v České republice reaguje na stále rostoucí poptávku po přepravních službách zavedením nepřetržitého provozu svého cross-docku v distribučním centru v Hostivici. Provoz byl od 1. listopadu rozšířen o třetí, noční směnu a účelem zavedení této novinky je zajistit větší komfort zákazníkům i efektivnější distribuci zboží.

Lokální pobočka Kuehne+Nagel přistoupila k úpravě po pečlivém zvážení situace na trhu. „Důvodem přechodu na nepřetržitý provoz je především zvýšená poptávka po přepravě sběrnou službou. Nákupní chování zákazníků se zásadně změnilo a řada z nich nyní oproti minulosti objednává zboží častěji, zato v menším objemu. Situace je ovlivněna rovněž faktorem neustále sílící e-commerce,“ vysvětlil Martin Froněk, manažer silniční logistiky Kuehne+Nagel pro Českou republiku. Noční směna také minimalizuje čekací doby na rampách.

Zdroj: Kuehne+Nagel