Aktuality

Společnost GXO Logistics zveřejnila zprávu o dopadu ESG za rok 2023. Zpráva vyzdvihuje inovativní řešení, programy a úspěchy společnosti GXO, které jsou zásadní pro zlepšení výkonnosti ESG pro její zákazníky a v rámci jejích globálních operací.

„Společnost GXO má jedinečnou pozici v dodavatelském řetězci, protože naše cesta ESG není jen naší vlastní: tisíce společností se na nás spoléhají, že jejich provoz bude udržitelnější zvýšením efektivity zdrojů, prodloužením životního cyklu produktů a podporou oběhového hospodářství,” řekl Malcolm Wilson, generální ředitel společnosti GXO. „V letošním roce jsem obzvláště hrdý na rozšíření našeho programu ESG Impact Ambassadors, který zajišťuje, že naše iniciativy ESG odrážejí podněty od zákazníků a členů týmu v celé společnosti, což nám umožňuje stanovovat informované cíle a rozvíjet strategie k jejich dosažení.”

Zpráva o dopadu ESG společnosti GXO poskytuje zúčastněným stranám dostupný zdroj, kde se mohou dozvědět více o pokroku společnosti při plnění jejích cílů v oblasti ESG ve všech oblastech jejího podnikání. Mezi úspěchy v roce 2023 patří:

  • Dosažení 78% pokrytí LED diodami v globálních pronajatých/vlastněných provozech
  • Eliminace 81,9 % provozního odpadu končícího na skládkách po celém světě
  • Celosvětově pochází 13,5 % elektřiny z obnovitelných zdrojů
  • Více než 1,3 milionu hodin vzdělávání a rozvoje zaměstnanců

Zpráva za rok 2023 také zdůrazňuje pokrok, kterého společnost GXO dosáhla na cestě ke své hlavní hodnotě – bezpečnosti. Společnost používá nejreprezentativnější regionální metriku k urychlení své cesty na cestě k provozní dokonalosti:

  • Amerika a Asie a Tichomoří: Vylepšená celková zaznamenaná míra nehodovosti se oproti roku 2022 snížila o 29 %
  • Velká Británie a Evropa: Oproti roku 2022 se snížila míra ztráty času o 11 %

V roce 2023 získala společnost GXO již třetí rok po sobě nejvyšší hodnocení “AA” ESG od MSCI a časopis Newsweek ji podruhé za sebou označil za jednu z nejodpovědnějších společností Ameriky. Společnost byla také jmenována mezi 50 nejlepšími americkými společnostmi pro diverzitu podle Diversity First.

Zdroj: GXO