Aktuality

Skupina Geis se neustále snaží zlepšovat procesy a hledat inovativní řešení. Nyní proto implementují i do ostravského projektu technologii Pick-by-Voice, která je součástí jejich širokého portfolia inovací. Po zhodnocení testovací fáze očekávají zvýšení produktivity vychystávání v tomto projektu až o 10 %.

Inovativní technologie v Geis

Celá skupina Geis má bohaté zkušenosti s technologiemi jako jsou Pick-by-Voice, Pick-by-Light, Google Glass a mnohými dalšími. Pružně je zavádí tam, kde přinesou zvýšení efektivity a zlepší pracovní procesy. Rozhodli se tedy využívat Pick-by-Voice i v projektu pro dlouholetého klienta na Ostravsku. Jsou totiž přesvědčeni, že i zde přinese významné výhody. Dle prvních propočtů by se produktivita při vychystávání zboží měla zvýšit o 8-10 %.

V pilotní fázi bude v rámci projektu nasazeno deset zařízení, ale vzhledem k univerzálnosti Pick-by-Voice a jejímu potenciálu je pravděpodobné, že jejich počet i zde v budoucnu naroste. Implementace technologie je v rámci společnosti nastavena tak, aby bylo možné ji přizpůsobit a aplikovat na různé logistické projekty.

Výhody Pick-By-Voice v provozu

Pavel Křížek, ředitel logistiky Geis CZ, poukazuje na důležitý benefit této technologie: „Díky Pick-by-Voice mohou naši operátoři pracovat bez nutnosti použití skenerů, což zjednodušuje proces a snižuje možnost chyb. Mají volné ruce a mohou pracovat efektivněji.“ I zaškolení zaměstnanců je díky Pick-By-Voice jednodušší a rychlejší.

Jak funguje Pick-by-Voice?

Pick-by-Voice umožňuje operátorům komunikovat se skladovým systémem prostřednictvím hlasových pokynů. Pracovníci jsou vybaveni sluchátky s mikrofonem a reproduktorem. Systém je prostřednictvím nich naviguje po skladu a určuje, jaké zboží mají pickovat a kde se nachází. Operátor následně hlasově pokyn potvrdí. Během procesu jsou data o výběru produktů zaznamenávána do skladového systému a ten řídí následné úkony tak, aby efektivita celého procesu byla co největší. Samozřejmostí je i několik jazykových mutací, aby práci zvládli pracovníci z různých zemí.

I samotní operátoři si zařízení chválí. Projektový manažer logistiky Tomasz Wzientek to potvrzuje: „Byl jsem mile překvapen z pozitivních reakcí skladových manipulantů, kteří na vlastní kůži zjistili její výhody a ověřili si, že je skutečně přínosem.“

IT pomáhá hladkému fungování

Pick-by-Voice v ostravském provozu využívá rozhraní API, prostřednictvím kterého komunikuje s externím systémem dodavatele tohoto nového řešení. IT specialisté Geis vyvinuli datové napojení na tento systém a proces předávání vstupních informací do něj – skladové operace, artikly, počty atd. Díky tomu je tok dat i informací plynulý bez zbytečných prodlev.

Zdroj: Geis