Aktuality

Ostravská pobočka společnosti Emons Česká republika s.r.o. rozšířila svůj sklad v průmyslové zóně Contera Park Ostrava D1 o nové paletové regály od firmy BITO skladovací technika CZ. Regály byly instalovány ve velmi krátkém čase: do pěti týdnů od jejich objednání. Regálový systém je na ploše zhruba 800 m2. Sklad aktuálně disponuje 1650 paletovými místy. Do instalace regálů sloužil sklad pro cross-dock operace a zčásti pro skladování na volné ploše. Aktuálně je tedy sklad využíván jak pro cross-dock, tak pro skladování v regálech, což otevřelo prostor pro nové obchodní příležitosti.

Regálový systém a také sklad pro manipulaci těžkých břemen

„V regálovém systému je možné skladovat klasické EUR palety, ale i palety atypické. Na jednom regálovém poli můžeme skladovat palety až do váhy 2,4 tuny. Regálový systém je projektován na tři palety vedle sebe v jednom poli s tím, že na jednu paletu je tedy počítána nosnost 800 kg. Když by byla váha palety vyšší než 800 kg, umístí se do regálového systémů způsobem, ať je dodržena stanovená váhová mez a zároveň se naplnil požadavek zákazníka,“ konstatuje Ing. Radovan Hlinecký, MBA, PLog., vedoucí ostravské pobočky společnosti Emons Česká republika. Instalovaný regálový systém je variabilní, což umožňuje vyhovět širokému spektru zákazníků s nejrůznějšími skladovými potřebami.

„V případě potřeby skladovat mnohem těžší břemena máme v nedalekém ostravském skladu partnera, se kterým řešíme manipulaci a uskladňování těžkých břemen. Hala je ideální pro skladování strojů, svitků, trubek a dalšího těžko manipulovatelného zboží. K dispozici je zde vlečka a jeřábový systém, který dokáže manipulovat až do hmotnosti 50tun,“ pokračuje Radovan Hlinecký.

Plán obchodní expanze

Ostravská pobočka společnosti Emons Česká republika byla nedávno rozšířena o nové kancelářské prostory. „Neustále se rozrůstáme a budeme postupně přijímat nové zaměstnance v rámci celé operativy a provozu. Aktuálně jsme tedy připraveni na obchodní expanzi na severní Moravě,“ vysvětluje Hlinecký.

„Jsme si vědomi strategické polohy naší ostravské pobočky. Díky rozšíření logistických kapacit, se tak ještě více stáváme zajímavými pro partnery z nedalekého Polska a Slovenska,“ doplňuje Jan Bardoň, obchodní zástupce ostravské pobočky.

Skladování za stálé teploty, ADR sklad i kompletní dopravní logistika

V temperovaném skladu kategorie „A“ je možnost skladování za stálé teploty. Skladovat v něm lze i ADR zboží. Společnost Emons Česká republika disponuje vlastním vozovým parkem, takže je schopna zajistit nejen skladování, ale i kompletní dopravní logistiku, což je další přidaná hodnota související se stávající poptávkou. „Aktuální poptávka je nejen po skladování, ale i po distribuci. Nové regály dokonale zapadly do naší obchodně provozní mozaiky korespondující se stále náročnějšími požadavky trhu,“ podotýká Radovan Hlinecký.

Zdroj: Emons Česká republika