Aktuality

Začátkem letošního roku vstoupila v platnost nová směrnice CSRD zavazující korporace k ESG reportingu. Velké společnosti tato povinnost čeká již příští rok a střední podniky v dohledu dvou let.

Logistická společnost DB Schenker chce svým zákazníkům rozvahu nad ESG reportingem ulehčit, a proto do své platformy Connect zakomponovala emisní kalkulačku i report mapující uhlíkovou zátěž. Zákazníci si nyní mohou vypočítat kolik emisí přeprava jejich zboží vyprodukuje a dle výsledku vhodně zvolit logistické řešení.

Emisní kalkulačka společnosti DB Schenker je veřejně dostupnou službou, která vypočítá ekologický dopad přepravy dle údajů databáze EcoTransIT. Kalkulace probíhá na základě údajů o hmotnosti nákladu, vzdálenosti a způsobu přepravy. Data o vzdálenosti, hmotnosti a uhlíkové stopy přepravy se zobrazí v podobě tabulky či grafu pro přehledné plánování, jak pro pozemní, leteckou, tak námořní dopravu.

Zdroj: DB Schenker