Aktuality

Společnost Continental Česká republika, přední výrobce komponent do aut světových automobilek, se po vzoru své německé mateřské firmy připojila k podpisu české Charty diverzity. Ta sdružuje tuzemské firmy, kterým není lhostejná společenská odpovědnost a udržitelné podnikání a pomáhá jim naplnit jejich dlouhodobé cíle.

Charta diverzity je projektem Evropské komise, který vytváří prostor pro spolupráci firem napříč různými obory, svazy, institucemi veřejné správy a Evropské unie. Svým signatářům umožňuje ve vysoké míře implementovat diverzitu do jejich firemních strategií, sdílet jejich know-how a zkušenosti z dobré praxe. Český Continental podepsal Chartu 13. 12. 2022 společně s dalšími devíti firmami, aby se veřejně zavázal ke svým dlouhodobým cílům a každodenní práci v otázkách rovných příležitostí, diverzity a inkluze. Signatářem německé Charty diverzity je společnost Continental již od roku 2008.

Zdroj: Continental